09902090383

09337734689

info@webbyme.com

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

آموزش column-fill

آموزش column-fill

آموزش column-fill

column-fill

آموزش column-fill

با استفاده از کد column-fill شما میتوانید که مطالب بین چند ستون چگونه توزیع میشود.
به عنوان مثال میتوان تعیین کرد تا محتوا بین ستون ها تقسیم شود در این صورت مرورگر سعی در هم ارتفاع کردن ستون ها میکند و یا اینکه ستون ها به ترتیب پر شوند که در این صورت امکان خالی ماندن ستون وجود دارد.

مقادیر column-fill

CSS

ul {
column-fill: balance | auto;
}

مقدار balance

این ویژگی پبش فرض میباشد و در صورت نیاز به آن احتیاجی به نوشتن آن نیست در این حالت متن شما به صورت مساوی بین تمامی ستون های موجود در صفحه توزیع میشوند و هم ارتفاع میشوند.

مقدار auto

در این حالت مطالب شما از یک جهت شروع به پر کردن ستون های موجود در صفحه میکند تا مطالب تمام شود و امکان خالی ماندن ستون در صفحه وجود دارد.

پشتیبانی در مرورگرها

Chrome Safari Firefox Opera IE Android iOS
Any +3 +1.5 +11.1 +10 +2.3 +6.1

پست های مرتبط

border
آموزش استفاده از border در کد نویسی

مطالعه بیشتر

column-fill

هیچ نظری وجود ندارد

متاسفانه امکان گذاشتن نظر وجود ندارد.