09902090383

09337734689

info@webbyme.com

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

آموزش

The 2018 World Cup is fast approaching, with national sides making their final preparations ahead of this summer's tournament. We now know the groups after December's draw. England have been put together with Belgium, Tunisia and Panama in Group G. Gareth Southgate's side were not among the top seeds, meaning they featured in pot two during the proceedings. And with England's route now mapped out, Southgate will be able to ramp up preparations for the 2018 tournament....

با استفاده از کد column-fill شما میتوانید که مطالب بین چند ستون چگونه توزیع میشود. به عنوان مثال میتوان تعیین کرد تا محتوا بین ستون ها تقسیم شود در این صورت مرورگر سعی در هم ارتفاع کردن ستون ها میکند و یا اینکه ستون ها به ترتیب پر شوند که در این صورت امکان خالی ماندن ستون وجود دارد...

Pseudo Class این انتخابگرها، کلاس هایی از css هستند selectorها با یک : که قبل از آنها می آیند معرفی می شوند.احتمالا تا اینجا با چند نمونه از این کلاس ها آشنا شده اید مثل hover: CSS a:hover { /* Yep, hover is a pseudo class */ } در بعضی موقعیت ها استفاده از این کلاس ها خیلی مفید و خوب است.اما باید به این نکته توجه کنید که پشتبانی مرورگر IE از این کلاس ها بسیار ناچیز است. در IE9 کلاس...

:empty انتخابگر :empty المان هایی را انتخاب می کند که محتوایی ندارند یا به تفسیری دیگر شامل یک تگ HTML هستند. کاربرد این انتخابگر برای زمانی است که می خواهیم المان خالی یک فاصله ایی را ایجاد کند ( مثلا padding داشته باشند. ) یا مثلا برای حذف حاشیه ( border ) یک سلول جدول از جدول می توانیم از این روش استفاده کنیم. CSS div:empty { display: none; } HTML در مثال زیر المانی انتخاب نخواهد شد چون داخل تگ ها...

box sizing زمانی که شما از عنصری در صفحه استفاده میکنید اندازه های آن شامل چند بخش می باشد که شامل اندازه داخلی(content-box) فاصله داخلی(padding-box) فاصله خارجی(margin-box) مقدار حاشیه(border-box) در حالت عادی زمانی که شما برای عنصری طول و ارتفاع در نظر میگیرید در واقع همان اندازه content می باشد ولی زمانی که موارد padding,margin,border را به عنصر خود اضافه میکنید همان مقدار از هر طرف به عنصر شما اضافه میشود. مثال: CSS width:100px; height:150px; padding:20px; box-sizing: content-box; در مورد بالا در واقع ارتفاع ما...

Descendant در CSS می توانیم یک تگ HTML را با ذکر والد انتخاب کنیم، در این روش حتما باید بین دو Selector فضای خالی بدون علامت ترکیبی باشد و تگ والد را باید اول بنویسیم. مانند مثال های زیر: CSS ul li { } header h2 { } footer a { } .module div { } #info-toggle span { } div dl dt a { } این مثال را در نظر بگیرید: ul li {...

کاربرد disabled در CSS انتخابگر :disabled المان هایی از HTML را که می توانند یک مقدار ورودی ( input ) از کاربر دریافت کنند را انتخاب می کند. وقتی یک المان HTML ویژگی :disabled را داشته باشد می توانیم یک استایل خاص را برای input تعریف کنیم این ویژگی ها در انتخابگر سطح سوم CSS به عنوان "شبه کلاس کلاس حالت UI" تعریف شده است، به این معنی که محتوای استایل بر اساس تعامل کاربر با یک عنصر ورودی...

چگونه از :default استفاده کنیم؟ :dir() یک که pseudo-class است، در css به ما اجازه می دهد تا عناصر را بر اساس جهت زبانی که در HTML مشخص شده است انتخاب کنیم. دو جهت برای ویژگی direction وجود دارد،چپ به راست ( ltr-left to right ) و راست به چپ( rtl-right to left ) پس می توانیم بگوییم:dir() یک روش برای ویژگی دادن به عناصری است که جهت متفاوت دارند. HTML CSS .item:dir(rtl) { background: red; color: #fff; } pseudo-class فقط یک...